Euro Commerce beskriver grossistbranschen i ny rapport

Partihandel utgör kärnan i Europas ekonomi och täcker en mängd olika varor och tjänster inom en lång rad sektorer. Branschen är inte alltid synlig för allmänheten, men finns överallt och spelar en viktig roll i gränssnittet mellan producenter, tillverkare och professionella kunder.

Visste du att det finns över 1,8 miljoner grossistföretag inom EU och att branschen sysselsätter nästan 11 miljoner människor? Hushållsvaror, mat och dryck är den produktkategori som sysselsätter allra flest.

Läs mer i Euro Commerces rapport: 

Wholesale is at the heart of Europe’s economy 2020