Aktuellt

Aktuellt

Livsmedelsgrossisterna är branschorganisationen för grossister som säljer livsmedel i Sverige. Tillsammans står föreningens medlemmar för över 50 procent av försäljningen av livsmedel till restauranger och storkök. Nedan ser du våra senaste nyheter.

Aktuellt

16dec, 20

Vi står upp för en jämställd bransch

Vi står upp för en jämställd bransch Vi har tagit del av uppropet för en mer jämlik restaurangbransch och debatten som följt. Detta är en väldigt viktig fråga som vi välkomnar - att alla behandlas lika och med respekt, oavsett kön och bakgrund ser vi som en självklarhet. Som branschorganisation för [...]

1mar, 20

Euro Commerce beskriver grossistbranschen i ny rapport

Euro Commerce beskriver grossistbranschen i ny rapport Partihandel utgör kärnan i Europas ekonomi och täcker en mängd olika varor och tjänster inom en lång rad sektorer. Branschen är inte alltid synlig för allmänheten, men finns överallt och spelar en viktig roll i gränssnittet mellan producenter, t [...]

27jan, 20

Principer för god affärssed

Principer för god affärssed Livsmedelsgrossisterna och Dagligvaruleverantörernas förbund har gemensamt ställt sig bakom en uppsättning principer för god affärssed som båda organisationerna uppmanar sina medlemmar att följa. Organisationerna anser att det är angeläget att principerna sprids och vinne [...]

10jul, 19

Livsmedelsgrossisterna träffade minister

Livsmedelsgrossisterna träffade minister Livsmedelsgrossisternas Irene Waldemarson träffade statsrådet Jennie Nilsson (S) under Almedalsveckan den 2 juli. Samtalet handlade bland annat om den nationella livsmedelsstrategin och kommande handlingsplan. Vid mötet konstaterades att strategin har stor be [...]

Till toppen