Deloitte sammanfattar nyttor och utmaningar med kommunalt samordnad varudistribution i ny rapport

I rapporten ”Analys av kommunalt samordnad varudistribution” kartlägger Deloitte för- och nackdelarna med det som brukar kallas kommunal samlastning eller kommunalt samordnad varudistribution. Följande områden har analyserats:

  • Påverkan på CO2-utsläpp
  • Påverkan på trafik, säkerhet och trängsel
  • Effekter för lokala leverantörer
  • Ekonomiska effekter för kommunen

Deloitte rekommenderar att kommuner driver ett arbete med att effektivisera befintliga leveranser innan man överväger kommunalt samordnad varudistribution. Enligt utredaren är kommunalt samordnad varudistribution en dyr lösning sett till de samhällsekonomiska nyttorna.

– De önskade effekter som man vill nå kan, till stor del, uppnås i dialog med befintliga leverantörer, säger Erik Selldin på Deloitte.

Till rapporten:

Kommunal samlastning analys Deloitte mars 2020