Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution

Bakom så kallad kommunalt samordnad varudistribution finns ofta en ambition att minska godstransporternas miljöpåverkan samt öka andelen lokala producenter. Men är kommunala distributionscentraler verkligen lösningen på dessa utmaningar?

Hittills har vi inte sett några oberoende utvärderingar som visar på ekonomiska eller miljömässiga vinster. För att undvika negativa effekter behövs mer kunskap.

Livsmedelsgrossisterna anser att:

• regeringen bör ta initiativ till en oberoende utvärdering av den kommunala varudistributionens effekter, bl.a. kommunfinansiella, trafik- och miljömässiga effekter

• Energimyndigheten, Trafikverket och Upphandlingsmyndigheten bör informera om både för- och nackdelarna med kommunaliserad varudistribution