Om Livsmedelsgrossisterna

Om Livsmedels-
grossisterna

Livsmedelsgrossisterna är en ideell förening för grossister som säljer livsmedel i Sverige. Våra medlemsföretag är Martin & Servera, Menigo, Axfood Snabbgross, Svensk Cater, Chefs Culinar, Nordward, Johan i Hallen & Bergfalk och Mårdskog & Lindkvist.

Vi är verksamma i hela landet och levererar mat och dryck till skolor, sjukhus, barnomsorg, äldreboenden, kaféer, restauranger, tåg, flyg och sjöfart. Tillsammans står föreningens medlemmar för över 50 procent av försäljningen av livsmedel till restauranger och storkök. Föreningen bildades år 2000 och samverkar med Svensk Handel.

Våra medlemsföretag

                                          

Våra medlemsföretag

Frågor vi arbetar med

Vår styrelse

Livsmedelsgrossisternas styrelse består av VD från respektive medlemsföretag.

Irene Waldemarson
VD Martin & Servera Restauranghandel

Jonas Köhler (ordförande)
VD Menigo

Eva Pettersson
VD Axfood Snabbgross

Mikael Salenstedt
VD Nordward

Thommy Mårdskog
VD Mårdskog & Lindkvist

Lars Carlsson
VD Svensk Cater

Marcus Ahlm
Vice VD Chefs Culinar

Andreas Göthberg
VD Johan i Hallen & Bergfalk