Matsvinn

Samordnad varudistribution

Matsvinnet i livsmedelskedjan uppgår till cirka 30 procent av den totala matproduktionen i världen. Det mesta slängs av hushållen, men svinn och avfall uppstår även vid tillverkning, hos grossister, leverantörer, butiker, restauranger och storkök. Hela leverantörskedjan, inklusive konsumenterna, har ett ansvar för att ändra detta. Genom att arbeta tillsammans kan arbetet för att minska matsvinnet drivas både snabbare och mer effektivt. Att mat kastas innebär ett enormt slöseri med resurser av vatten, mark och energi samt onödiga utsläpp av växthusgaser.

Livsmedelsgrossisterna anser att:

  • Det behövs ett nationellt matsvinnsmål. Sverige bör därför anta FN:s målsättning om att halvera matsvinnet till 2030.
  • En myndighet bör, i samarbete med livsmedelskedjans företag och organisationer, ta fram en konkret handlingsplan för att nå målsättningen.
  • Gemensamma mätmetoder är nödvändiga för att berörda företag i livsmedelskedjan ska kunna mäta och följa upp sina resultat med samma metod.
  • Onödiga omlastningar av livsmedel bör undvikas. Lastning/lossning innebär inte bara en ökad risk för skador på godset, utan också en fördröjning som förkortar livsmedlens hållbarhetstid i efterföljande led.
  • Alla företag i livsmedelskedjan bör utarbeta strategier för att bidra till det nationella matsvinnsmålet.