Vi står upp för en jämställd bransch

Vi har tagit del av uppropet för en mer jämlik restaurangbransch och debatten som följt. Detta är en väldigt viktig fråga som vi välkomnar – att alla behandlas lika och med respekt, oavsett kön och bakgrund ser vi som en självklarhet.

Som branschorganisation för grossister som levererar mat och dryck till restaurangbranschen ser vi oss ha en viktig roll i att driva utvecklingen mot en mer jämställd bransch. En bra arbetsmiljö är central för att behålla och utveckla talanger såväl som att locka nya medarbetare. Alla vi som verkar i restaurangbranschen har ett gemensamt ansvar att göra bättre.

”Vi kommer att fortsätta samtalet om hur vi inom Livsmedelsgrossisterna kan påverka i rätt riktning. Det kan handla om att ställa krav på de samarbeten och projekt våra företag medverkar i, men också om att aktivt bidra med att höja kunskapen i branschen, lyfta förebilder och på olika sätt dela erfarenheter”, säger Jonas Köhler, ordförande för Livsmedelsgrossisterna.    

Vi vill rikta ett tack till alla er som berättar och står upp för frågan – ni ökar takten på en förändring som är helt nödvändig. #härtardetslut

Livsmedelsgrossisterna

Jonas Köhler, VD Menigo
Irene Waldemarson, VD Martin & Servera Restauranghandel
M Thommy Mårdskog, VD Mårdskog & Lindkvist
Andreas Göthberg, Johan i Hallen & Bergfalk
Lars Carlsson, VD Svensk Cater
Marcus Ahlm, vice VD Chefs Culinar
Eva Pettersson VD Axfood Snabbgross