Principer för god affärssed

Livsmedelsgrossisterna och Dagligvaruleverantörernas förbund har gemensamt ställt sig bakom en uppsättning principer för god affärssed som båda organisationerna uppmanar sina medlemmar att följa. Organisationerna anser att det är angeläget att principerna sprids och vinner tillämpning i Sverige.

Läs mer:

Principer för god affärsed i foodservice jan 2020